INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
81. uchodźca 
  m odm. jak ż, pomóc wojennemu uchodźcy, schwytać uchodźcę; uchodźcy polityczni, obóz dla uchodźców
82. uchodźca 
  – w myśl konwencji genewskiej o statusie uchodźców i protokołu nowojorskiego z 1967, których stronami są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, osoba, na skutek uzasadnionej obawy ...
83. UCHODŹSTWO 
  SYNONIM: emigracja, wygnanie, książk. banicja, diaspora, ekspatriacja, wychodźstwo ♦ zagranica, obczyzna, świat, zamorskie kraje
84. uchodźstwo 
  zjawisko towarzyszące wojnom, konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy reguluje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby znajdujące się poza państwem swego ...
85. uchodźstwo, 
  wracać z uchodźstwa, kontaktować się z uchodźstwem polskim w Ameryce, żyć na uchodźstwie
86. ucholog 
  „laryngolog”
87. UCHWALIĆ 
  SYNONIM: postanowić, przegłosować, rozporządzić, ustalić, zadecydować, zarządzić, zdecydować, zadeklarować, zadekretować ♦ powziąć/przeprowadzić/wydać uchwałę
88. uchwalić, 
  (ja) uchwalę, posłowie uchwalą przyszłoroczny budżet; uchwalcie tę rezolucję
89. UCHWAŁA 
  SYNONIM: decyzja, dekret, orzeczenie, postanowienie, wyrok ♦ manifest, ustawa, dokument programowy
90. uchwała 
  wyraz woli jakiegoś organu kolegialnego (np. Sejmu, organizacji społ. lub polit.). U. może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie bądź nominacyjny, ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...