INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
81. rada, 
  prosić kogoś o przyjacielską radę, pójść za czyjąś radą, zasiadać w radzie pedagogicznej; udzielać komuś życzliwych rad, tym radom: rada pracownicza, ale: Rada Ministrów
82. Rada Administracyjna 
  centralny organ rządowy Królestwa Pol., powołany w 1815; składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych przez króla; w latach 1826-30 stała się najważniejszą władzą rządową; ...
83. Rada Arabskiej Współpracy Gospodarczej  (Council of Arab Economic Unity - CAEU)
  powołana w 1964 przez 14 państw arab. i OWP. Ideą przewodnią było utworzenie wspólnego rynku, a etapem pośrednim unia celna (do roku 1971), jednak sprzeczności interesów i konflikty wśród krajów ...
84. Rada Bałtycka 
  forma współpracy 3 republik nadbałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. Zapoczątkowana w 1989 spotkaniem na Litwie przewodniczących Rad Najwyższych republik radz. Możliwość rozwoju kontaktów ...
85. Rada Bałtycka 
  – forma współpracy republik nadbałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. Została zapoczątkowana w 1989, gdy na Litwie spotkali się po raz pierwszy w 1989 przewodniczący Rad Najwyższych tychże ...
86. Rada Bezpieczeństwa ONZ 
  jeden
z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta NZ powierzyła RB główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynar. pokoju i bezpieczeństwa. Ma ona rozpatrywać sporne ...
87. Rada Europejska 
  – element struktury instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej, choć pozostający poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. Wywodzi się z początkowo nieregularnych szczytów ...
88. Rada Europejska 
  element struktury instytucjonalnej Wspólnot Europejskich. Pozostaje poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. Początki RE wiażą się ze szczytami przywódców państw członkowskich ...
89. Rada Europejska 
  powstała nie na mocy aktu prawnego, ale na podstawie praktyki spotkań na szczycie szefów państw i rządów Unii Europejskiej od 1961. Zakres jej kompetencji nadal nie jest prawnie uregulowany. W ...
90. Rada Europy 
  organizacja międzynar. powołana 4 V 1949 w Londynie dla pogłębienia współpracy w dziedzinie polit., ekon. i kulturalnej. Jej członkiem może zostać każde państwo Europy, które przestrzega prawa i ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...