INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Gwara uczniowska

Gwara uczniowska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
71. fagocytoza 
  zdolność pochłaniania przez komórki ( fagocyty) obcych ciał (bakterii, pierwotniaków, cząstek kurzu, barwników). Komórka posiadająca zdolność f. otacza te substancje swoim ciałem ...
72. fagocyty 
  komórki posiadające zdolność fagocytozy. Zostały podzielone na makrofagi, pochłaniające i trawiące komórki obumarłych tkanek, i mikrofagi ( granulocyty), pochłaniające i trawiące bakterie.
73. fagol 
  „mężczyzna”
74. Fahrenheit, Gabriel Daniel  (1686-1736)
  mieszczanin gdański, fizyk, osiadły w 1709 w Holandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zjawisko przechłodzenia wody i zależność temperatury wrzenia od ...
75. Fahrenheita skala 
  skala temperatury używana jeszcze w krajach anglosaskich. Oparta jest na temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem atmosferycznym, której przypisano 32 stopnie Fahrenheita (32 °F), ...
76. Fahrenheita skala 
  skala pomiaru temperatury, w której 32OF odpowiada temperaturze zamarzania wody (0OC), a 212OF temperaturze wrzenia wody (100OC); przeliczanie ...
77. faida 
  w kulturze Germanów prawo do zbiorowej zemsty, np. w przypadku pozbawienia dziewictwa, porwania kobiety, zdrady.
78. Faidherbe Louis  (1818-89)
  gen. franc. W latach 1852-65 gubernator kolonii Senegal zręcznym łączeniem użycia siły i dyplomacji zasadniczo rozszerzył panowanie Francji w zach. Afryce, zwiększając równocześnie zyski z tamtejszej ...
79. fair play 
  [czytaj: fer plej] ndm, postępować zgodnie z zasadami fair play, to nie było zagranie fair play, zachowanie fair play, nagroda fair play
80. Fairbanks 
  miasto w USA, w środk. części Alaski, ok. 25 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego i rafineryjnego. Koniec autostrady Alaska Highway
z Dawson Creek w Kanadzie; park rozrywki ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...