INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
61. IDENTYFIKOWAĆ 
  SYNONIM: zrównywać, traktować/oceniać/widzieć jako coś, utożsamiać, stawiać na równi, stawiać znak równości ♦ mylić, mieszać, plątać, nie rozróżniać/odróżniać, brać/uważać za kogoś
62. ideogamia 
  zdolność do udanego współżycia seksualnego z jedną konkretną partnerką, a w przypadku prób współżycia z innymi kobietami pojawia się impotencja. Przyczyną mogą być oddziaływania środowiska ...
63. ideogram  (gr. idea = wyobrażenie + gramma = zapis)
  znak wizualny, syntetycznie przedstawiony zapis idei, pomysłu, wyobrażenia; rysunek lub malowidło przekazujące istotę jakiegoś pojęcia.
64. ideologia  (gr. idéa - wyobrażenie, lógos - słowo, nauka)
  zbiór idei, poglądów
i przekonań opisujących rzeczywistość oraz zawierających jej ocenę i zasady postępowania grup, ruchów społ. i partii polit. I. tworzy obraz świata istniejącego i ...
65. ideologia, 
  być zwolennikiem jakiejś ideologii, przedstawiać jakąś ideologię, nie zgadzać się z obowiązującą ideologią; porównywać różne ideologie, kilka niebezpiecznych ideologii
66. IDEOWOŚĆ 
  SYNONIM: waleczność, zaangażowanie ♦ oddanie, poświęcenie, służba, służenie
67. ides 
  „męski narząd płciowy; penis”
68. idę zasmyczyć 
  ‘idę zapalić’
69. idioblasty 
  pojedyncze komórki, np. komórki kamienne lub garbnikowe, występujące w jednorodnej tkance miękiszowej, różniące się budową i funkcją od komórek tej tkanki.
70. idiolekt  (gr. ídios = własny, swoisty + léksis = mowa)
  zespół jednostkowych cech wyróżniających mowę danej osoby; wiąże się z jej przynależnością do grupy społ., wykształceniem, tradycjami rodzinnymi i środowiskowymi; do lit. wprowadzamy przez ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...