INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
51. RACISŁAWA 
  Żeńska forma imienia -> Racisław. ZDROBNIENIA: Sławka.
52. RACJA 
  SYNONIM: powód, argument, motyw, motywacja, pobudka, umotywowanie, uzasadnienie
53. racja, 
  bez dania racji, przyznać komuś rację, działać zgodnie z racją stanu; dochodzić swoich racji, przyglądać się żołnierskim racjom żywnościowym
54. racja stanu 
  wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami. Ma charakter długofalowy i wynika z sytuacji międzynar. państwa. Charakterystyczne cechy r.s.: suwerenność, niepodległość i ...
55. racja stanu 
  kategoria wprowadzona przez teoretyków prawa w Europie XVI-XVIII w. w celu uzasadnienia absolutnej władzy monarchy, później pojęcie używane na określenie podstawowych, zdaniem polityków czy ...
56. RACJONALISTA 
  SYNONIM: realista, pragmatyk, praktyk, człowiek trzeźwo myślący, człowiek twardo stojący na ziemi
57. RACJONALIZACJA 
  SYNONIM: nowość, innowacja, udoskonalenie, ulepszenie, ♦ nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk mody
58. racjonalizator, 
  genialny pomysł racjonalizatora, opowiadać o uzdolnionym racjonalizatorze; młodzi racjonalizatorzy, zespół racjonalizatorów w przedsiębiorstwie
59. racjonalizm  (łac. rationalis = rozumny, rozsądny)
  doktryna filoz. przeciwstawna empiryzmowi, negująca rolę doświadczenia w procesie poznania na rzecz rozumu; postawa głosząca możliwość rozumowego poznania wszystkiego, co istnieje, przeciwstawiana ...
60. RACJONALNY 
  SYNONIM: naukowy, teoretyczny, naukowo/racjonalnie/teoretycznie umotywowany/umocowany ♦ ścisły, analityczny, logiczny, obiektywny, teoretyczny ♦ rozsądny, mądry, rozumny, rozważny, ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...