INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura powszechna

Literatura powszechna
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
51. identiko//identyko 
  „tak samo, identycznie”
52. IDENTYCZNIE 
  SYNONIM: sprawiedliwie, jednakowo, jednolicie, na równi, tak samo ♦ po równo, proporcjonalnie, równomiernie, symetrycznie, współmiernie, na równe części
53. IDENTYCZNY 
  SYNONIM: jednakowy, pokrywający się, równoznaczny, równoważny, równoprawny, wyrównany, ten/ taki sam, książk. analogiczny; kąt,trójkąt: przystający ♦ jednostajny, ...
54. identyczny, 
  identyczny wzór; identyczne dźwięki
55. identyfikacja z płcią 
  akceptowane poczucie przynależności do własnej płci i realizowanie określonej roli płciowej (męskiej lub żeńskiej). I.z p. rozwija się od urodzenia i ma trzy źródła (Kegan 1982): (1) ...
56. identyfikator ochronny  (protection identifier)
  ciag bitów zwiazany z procesem w systemie Chorus, dziedziczony przez procesy potomne, nadajacy sie do wykorzystania przy sprawdzaniu tozsamosci.
57. identyfikator pliku  (file identifier, fid)
  96-bitowy, niskopoziomowy identyfikator pliku w systemie AFS, zlozony z trzech równych czesci: numeru tomu (tu: grupy plików jednego klienta), numeru v - w e z l a oraz w y r ó z n i k a ...
58. identyfikator pliku niezalezny od polozenia  (location-independent file identifier)
  identyfikator nizszego poziomu, na który w rozproszonym systemie plików odwzorowuje sie nazwe tekstowa pliku, wskazujacy przynaleznosc pliku do j e d n o s t k i s k l a d o w e j (component ...
59. identyfikator procesu  (PID, Process IDdentifier)
  liczba jednoznacznie wyrózniajaca proces w systemie UNIX, generowana przez jadro w chwili tworzenia procesu; wartosc zwracana przez funkcje systemowa fork do procesu, który utworzyl proces ...
60. identyfikator uzytkownika  (UID, User IDdentifier)
  nieujemna liczba calkowita jednoznacznie identyfikujaca uzytkownika w systemie. I.u. sa stosowane przy kontrolowaniu praw dostepu do plików. W systemie UNIX wyróznia sie jeszcze s k u t e c ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...