INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  [T]  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
41. TACHWA 
  Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: tatę chwaląca.
42. tachymetr 
  przyrząd geodezyjny łączący cechy niwelatora, teodolitu i  dalmierza do jednoczesnego określania kąta między stałym kierunkiem i kierunkiem do mierzonego punktu, odległości ...
43. TACIESŁAWA 
  Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ojcu, tacie sławna. ZDROBNIENIA: Tacia. INNE FORMY: Tacława.
44. TACIS 
  (ang. Technical Assistance for the Commonwealth of Independent State) – program pomocy technicznej Unii Europejskiej, utworzony w 1990, zorientowany na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla ...
45. Tacis  (Technical Assistance for the Central Independent States)
  program pomocy technicznej Unii Europejskiej, utworzony w 1990 na rzecz wyodrębnionych z ZSRR państw oraz Mongolii.
46. TACJAN 
  Pochodzenia grecko-łacińskiego, nawiązujące do nazwy rzymskiego rodu Tacjuszów. OBCE FORMY: Tatianus (łac.), Tatian (ang.), Tatian, Tatianus (niem.), Tatien (fr.), Taciano (hiszp.), Taziano ...
47. TACJANA 
  Żeńska forma imienia -> Tacjan. INNE FORMY: Tacjanna, Tatianna, Tatjana. OBCE FORMY: Tatiana (łac.), Tatiana (ang.), Tatiana, Tanja (niem.), Tatienne (fr.), Taciana (hiszp.), Taziana, ...
48. tacka, 
  odnieść srebrną tackę do kuchni, pochylić się nad tacką frytek, podać owoce na tacce; kilka ozdobnych tacek, przyglądać się wytłuszczonym tackom w barze
49. TACŁAWA 
  Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ojcu, tacie sławna. ZDROBNIENIA: Tacia. INNE FORMY: Taciesława.
50. Tacyt  (ok. 55-120 n.e.)
  największy historyk staroż. Rzymu, polityk, mówca. Główne dzieła: Roczniki i Dzieje (obejmujące l. 14-68 i 69-96) oraz Germania (opis krain i ludów germ.) uznaje się za ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  [T]  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...