INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura powszechna

Literatura powszechna
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
191. udup 
  1. „uczeń pierwszej klasy”; 2. „osoba postrzegana negatywnie, jako głupiec, niedołęga”
192. udupić 
  „pozostawić ucznia na drugi rok w tej samej klasie”
193. udyndany 
  „pijany”
194. UDZIAŁ 
  SYNONIM: uczestnictwo, uczestniczenie, współuczestnictwo, współudział, oficj. partycypacja, partycypowanie ♦ członkostwo, przynależność
195. udział, 
  coś odbyło się bez czyjegoś udziału, mówić o swoim udziale w zawodach pływackich; księga udziałów pracowniczych, mieć udziały w spółce
196. udziałowiec 
  „uczeń działający w organizacjach szkolnych”
197. udzielać się 
  „odzywać się, zabierać głos podczas lekcji”
198. udzielanie dostepu  (access granting)
  zezwolenie na dostep do zasobu realizowane przez system operacyjny lub baze danych. Zob. tez odwolywanie.
199. udzielić, 
  (ja) udzielę wam cennych informacji, policjanci udzielą ci wyczerpujących wskazówek; udzielcie jej pierwszej pomocy
200. udźwięcznić, 
  (ja) udźwięcznię, (oni) udźwięcznią; udźwięcznijcie
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...