INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
191. paleolit 
  starsza epoka kamienia, badany przez archeologię najstarszy okres dziejów ludzkości, trwał od ok. 1 mln do 8000 p.n.e.; w p. dokonało się przejście od praczłowieka do człowieka rozumnego ...
192. paleomagnetyzm 
  cechy magnetyzmu ziemskiego dawniejszych okresów geologicznych, odtwarzane na podstawie ułożenia minerałów zawierających żelazo (magnetytu) w skałach pochodzących z tych okresów. ...
193. paleontologia 
  nauka z pogranicza nauk o Ziemi i biologii, zajmująca się badaniem szczątków organizmów ( skamieniałości), żyjących w przeszłości geologicznej. Jest podstawą podziału dziejów ...
194. paleontologia 
  nauka biologiczna, zajmująca się badaniem budowy i ekologii organizmów kopalnych.
195. paleozoiczny, 
  roślinność paleozoiczna; zwierzęta paleozoiczne
196. paleozoik 
  trzecia era w dziejach Ziemi, trwająca od 570 do 230 mln lat temu. Dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i  perm. W p. nastąpił znaczny ...
197. paleozoik, 
  era paleozoiku, interesować się paleozoikiem
198. Palestyna 
  kraj we wsch. części basenu M. Śródziemnego; nazwa od Filistynów; kraina hist. na Bliskim Wsch. (obecnie głównie w Izraelu i częściowo w Jordanii); pierwotnie zamieszkiwana przez plemiona ...
199. Palestyna 
  kraina hist. na Bliskim Wschodzie, w pd.-zach. Azji, na terytorium obecnego Izraela i terenach Zachodniego Brzegu Jordanu, okupowanych przez Izrael od 1967; pow. 27 tys. km2. Za ...
200. palestyński problem 
  jeden z najpoważniejszych problemów międzynar. po
II wojnie świat. związany z podzieleniem w 1948 Palestyny między nar. arab. i żyd. Utworzenie Izraela, do którego napływała tłumnie ludność ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...