INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura powszechna

Literatura powszechna
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
11. ebe//jestem ebe 
  „nic nie umiem”
12. EBERHARD 
  Pochodzenia starogermańskiego, oznacza: odważny i mocny jak dzik. INNE FORMY: Eberchard, Ewerard. OBCE FORMY: Eberhardus (łac.), Eberhard (ogólnie przyj. forma), Eborard, Everard, ...
13. Ebert Friedrich  (1871-1925)
  socjalista niem., prezydent Rzeszy. Członek SPD. Od 9 X 1918 premier rządu niem., wystąpił z programem szerokich reform społ.; 10 XI 1918 proklamował w Niemczech republikę. Przeciwstawił się ...
14. Ebro 
  rzeka w pn.-wsch. części Półwyspu Iberyjskiego, na terytorium Hiszpanii; dł. 910 km, pow. dorzecza 83 tys. km2. Źródła w Górach Kantabryjskich, górny bieg górski i wyżynny, ...
15. ebulioskopia 
  eksperymentalna metoda wyznaczania masy cząsteczkowej substancji. Metoda polega na porównywaniu temperatur wrzenia słabego roztworu danej substancji i rozpuszczalnika. Temperatura wrzenia roztworu ...
16. ECB  (Electronic CodeBook)
  elektroniczna ksiazka kodowa, czyli sposób szyfrowania, w którym tekst jawny dzieli sie na 64-bitowe bloki, z których kazdy jest szyfrowany za pomoca tego samego klucza; abstrakcyjny zbiór ...
17. ECB 
  Europejski Bank Centralny
18. Ecce homo!  (łac.)
  ikon przedstawiający ubiczowanego Chrystusa, którego żołnierze ubrali w purpurowy płaszcz i koronę cierniową, aby szydzić z Niego przed zgromadzonym tłumem Żydów. Słowa Piłata z Pontu o Chrystusie - ...
19. Echa leśne  (1905)
  nowela ® S. Żeromskiego nawiązująca do powstania styczniowego w formie wspomnień sprzed kilkunastu lat przywołanych przez zrusyfikowanego Polaka gen. Rozłuckiego. W pierwszej części ...
20. Echegaray y Eizaguirre José  (1832-1916)
  hiszp. dramatopisarz i polityk, laureat Nagrody Nobla (1904). Do 42 roku życia zajmował się głównie polityką. Początek twórczości to naukowe rozprawy z dziedziny filozofii, fizyki i matematyki oraz ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...