INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
181. paleobotanika 
  nauka, której przedmiotem badań są rośliny kopalne, ich budowa i ekologia.
182. paleobotanika 
  dział paleontologii, zajmujący się światem roślinnym dawnych okresów geologicznych. Obiektem badań są szczątki roślin zawarte w osadach.
183. paleocen 
  najstarsza epoka trzeciorzędu, trwająca od 65 do 53 mln lat temu.
184. paleocen 
  ery i okresy geologiczne.
185. paleoekologia 
  dział paleontologii, zajmujący się badaniem związków wymarłych organizmów żywych z ich środowiskiem. Podstawowym źródłem informacji w p. są cechy osadów, w których ...
186. paleogen 
  starsza część trzeciorzędu (65-23 mln lat temu), obejmująca trzy epoki: paleocen, eocen i  oligocen. Osady p. są powszechne na niżu polskim, występują także w postaci ...
187. paleogeografia 
  dział nauk o Ziemi, zajmujący się (1) odtwarzaniem konfiguracji lądów i mórz w dowolnych momentach przeszłości geologicznej (znaczenie węższe); (2) całościową rekonstrukcją dawnych ...
188. paleografia 
  nauka o dawnym piśmie. Bada jego typy i odmiany, sposoby skracania pisma. Służy ustaleniu czasu miejsca powstania dokumentu. Podstawy jej opracowano w XVII w.
189. paleoklimatologia 
  dział klimatologii zajmujący się warunkami klimatycznymi, które występowały w minionych epokach geologicznych; metody badawcze w p. bazują na analizie skał osadowych, ...
190. paleolit 
  najstarszy okres w dziejach rozwoju gatunków przedludzkich i społeczeństw ludzkich, trwający do około 11 000 tys. lat temu. Dzieli się na p. dolny (4,5 mln - 120 tys. lat), ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...