INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
181. magnetyczne materiały 
  ciała ferromagnetyczne mające różnorakie zastosowanie w technice. Rozróżnia się twarde i miękkie. M.m. miękkie wymagają stosunkowo słabych pól do namagnesowania ...
182. magnetyczne starzenie 
  zmiana własności magnetycznych materiału ferromagnetycznego postępująca w miarę upływu czasu. Zmiany te wynikają ze zmian struktury domenowej, które mogą być odwracalne. Struktura domenowa może ...
183. magnetyczny zapis obrazu 
  zapis obrazu widzialnego na taśmie magnetycznej w postaci odpowiedniego rozkładu namagnesowania resztkowego. Proces ten polega na zamianie obrazu na ciąg impulsów elektrycznych, które ...
184. magnetyt 
  Fe3O4, najbogatsza w żelazo ruda żelaza. Należy do ferromagnetyków; temperatura Curie 851 K, gęstość 4,9-5,2 g/cm3, kruchy, optycznie nieprzezroczysty.
185. magnetyt 
  podstawowa ruda żelaza, występująca głównie wśród skał magmowych i  skał metamorficznych. Największe złoża znajdują się w Szwecji (rejon Kiruna-Gällivare), Rosji (rejon ...
186. magnetyzm 
  zespół zjawisk fizycznych związanych z poruszającymi się ładunkami elektrycznymi. Wszystkie ciała w mniejszym lub większym stopniu wykazują własności magnetyczne. Poruszający się ładunek ...
187. magnetyzm, 
  zjawisko magnetyzmu, badania nad magnetyzmem, czytać o magnetyzmie ziemskim: „Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca” (= tytuł komedii)
188. magnetyzm ziemski 
  pole magnetyczne, którego źródłem jest Ziemia. Pole to jest zorientowane tak, że jego biegun północny jest na półkuli południowej. Oznaczenie biegunów magnesu stałego bierze się właśnie ...
189. magnez  (Mg)
  pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 12. Należy do grupy pierwiastków ziem alkalicznych, posiada dwa elektrony walencyjne. Masa atomowa 24,3. W stanie naturalnym składa się z trzech ...
190. magnez 
  (symbol: Mg), niedobór magnezu w organizmie, preparat z magnezem, mówić o występującym w przyrodzie magnezie
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...