INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Miłość i seks

Miłość i seks
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
181. Achmatowa Anna, właśc. A. Gorienko  (1889-1966)
  ros. poetka, w młodości związana z akmeizmem. Debiutowała w 1912 r. tomikiem poetyckim Wieczór, dalej pojawiły się Różaniec (1914), Wojna i rok (1917), Ziele przydrożne ...
182. ACHMED 
  Pochodzenia arabskiego. INNE FORMY: Achmet, Ahmed, Ahmet. OBCE FORMY: Achmed lub Ahmed (ogólnie przyj. forma).
ZNANE POSTACIE:
Achmed Sukarno, przywódca indonezyjski ...
183. achnutshik 
  w Grenlandii nazwa męskiego transwestyty przyjmującego kobiecą rolę.
184. acid 
  „narkotyk: LSD”
185. ACM  (Association for Computer Machinery)
  amerykanskie stowarzyszenie zajmujace sie wszechstronna dzialalnoscia na rzecz rozwoju informatyki; dziesiatki grup tematycznych, organizacja swiatowych konferencji, liczne periodyki, m.in. ...
186. Aconcagua 
  najwyższy szczyt Ameryki Pd. (6960 m n.p.m.), w Andach na terenie Argentyny; zbudowany ze skał krystalicznych, głównie andezytów, tworzy zwarty masyw pokryty wiecznym śniegiem ...
187. ACPI  (Advanced Configuration and Power Interface)
  standard zarzadzania energia opracowany przez firmy Intel, Microsoft i Toshiba - ulepszenie systemu APM polegajace na przekazaniu funkcji zarzadzania energia z poziomu BIOS do wyzszych warstw ...
188. acquis communautaire  (franc. dorobek prawny)
  dorobek prawny Wspólnot Europejskich, na który składają się m.in. traktaty założycielskie Wspólnot, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht
i Amsterdamu, ustawodawstwo wykonawcze ...
189. acquis communautaire 
  – dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej, na który składają się ich prawny porządek i zasady oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Każde państwo członkowskie ...
190. acquis politique 
  – szersze spojrzenie na prawo Unii Europejskiej, obejmujące także prawa i obowiązki wynikające z drugiego filara Unii Europejskiej, w tym realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...