INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  »»
161. magnes nadprzewodnikowy 
  elektromagnes z rdzeniem ferrytowym, którego uzwojenia wykonane są z materiału nadprzewodzącego ( nadprzewodnictwo). Wskutek braku oporności w materiale nadprzewodzącym, wzbudzony ...
162. magnes trwały 
  ciało stanowiące źródło stałego pola magnetycznego. M.t. jest wykonany z twardych materiałów magnetycznych i wykorzystywany w pomiarowych urządzeniach elektrycznych, głośnikach, ...
163. magnes//magnez 
  „człowiek przyciągający innych, tzw. dusza towarzystwa”
164. magnesowanie 
  proces polegający na porządkowaniu (ustawianiu wzajemnie równoległym) domen magnetycznych w materiałach ferromagnetycznych. Odbywa się przez umieszczenie materiału ferromagnetycznego we ...
165. magnet 
  „magnetofon; radiomagnetofon”
166. magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe 
  elektryczne przyrządy pomiarowe, za pomocą których dokonuje się pomiaru natężenia prądu. Pomiar polega na tym, że umieszczona w polu stałego magnesu ruchoma ramka, przez którą przepływa mierzony ...
167. magnetofon, 
  przyciski magnetofonu, marzyć o nowym magnetofonie; magnetofony kasetowe, głośniki magnetofonów
168. magnetograf 
  przyrząd służący do ciągłego pomiaru i rejestracji pola magnetycznego Ziemi.
169. magnetohydrodynamika 
  nauka zajmująca się badaniem oddziaływania pola elektromagnetycznego z  przewodzącą cieczą lub gazem. Problemy tego typu pojawiły się początkowo w fizyce kosmicznej ze względu na to, że ...
170. magnetometr 
  przyrząd pomiarowy służący do pomiaru różnych wielkości magnetycznych, takich jak nasycenie namagnesowania, czy do wyznaczania namagnesowania próbek materiałów ferromagnetycznych.
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...