INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Ortografia w wyrażeniach

Ortografia w wyrażeniach
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
151. radiola 
  „radiowóz policyjny”
152. radiologia 
  dział fizyki, zajmujący się badaniem własności i zastosowaniem promieni jonizujących w medycynie (rentgenologia), biologii, rolnictwie i technice.
153. radiolokacja 
  wykorzystywanie właściwości odbijania się fal radiowych do wykrywania celu, tj. do wyznaczania jego położenia, jak również do określania parametrów jego ruchu. Zob. też radar.
154. radiomagnetofon, 
  zasilanie radiomagnetofonu, kaseta w radiomagnetofonie; radiomagnetofony stereofoniczne, naprawa radiomagnetofonów dwukasetowych
155. radiometria 
  metody pomiaru promieniowania jonizującego oraz oznaczania aktywności źródeł i preparatów promieniotwórczych.
156. radiomimetyczne substancje 
  antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę i interfazę mitozy.
157. radioodbiornik, 
  awaria radioodbiornika, magnetofon z radioodbiornikiem; nowoczesne radioodbiorniki, sprzedaż radioodbiorników
158. radiosłuchacz, 
  opinia radiosłuchacza, robić program z myślą o konkretnym radiosłuchaczu; sympatyczni radiosłuchacze, spiker pozdrowił radiosłuchaczy (albo: radiosłuchaczów)
159. radiosonda 
  przyrząd meteorologiczny do pomiaru podstawowych cech fizycznych atmosfery, jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, w profilu od powierzchni Ziemi do ...
160. radiostacja 
  „osoba niedyskretna, plotkarz, skarżypyta”
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...