INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura powszechna

Literatura powszechna
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
151. pal to sześć 
  ‘nie przejmuj się’
152. pal wansy 
  ‘odejdź, odczep się – forma używana w stosunku do osoby niepożądanej w towarzystwie’
153. pal wrotki 
  ‘odejdź, odczep się – forma używana w stosunku do osoby niepożądanej w towarzystwie’
154. Palacký František  (1798-1876)
  czes. historyk i polityk, od 1827 kierował Muzeum Czes. w Pradze; w 1839 mianowany historykiem nar.; zwolennik austroslawizmu, uczestnik zjazdu słowiańskiego w Pradze (1848); autor Dziejów ...
155. palacz 
  „uczeń palący papierosy”
156. Palacz Jan  (1812-91)
  chłopski działacz polit.; 1845 czł. Związku Plebejuszy, razem z bratem Maciejem prowadził wśród chłopów agitację patriotyczną; 1846 aresztowany; 1848 czł. Komitetu Nar. Poznańskiego; zał. i prezes ...
157. Palacz Maciej  (1806-85)
  chłopski działacz polit.; uczestnik powstania listopadowego; 1836-45 sołtys Górczyna k. Poznania; 1845 czł. Związku Plebejuszy, z bratem Janem prowadził wśród chłopów agitację patriotyczną; 1846 ...
158. paladyn 
  sławny rycerz, obrońca średniowiecznego księcia. Nazwa odnosząca się do rycerzy towarzyszących Karolowi Wielkiemu, których czyny utrwalone zostały w poematach epickich, takich jak Pieśń ...
159. palanciak 
  1. „gra w palanta”; 2. „człowiek nieśmiały”
160. palant 
  1. „uczeń nietolerowany w środowisku; kolega nielubiany z powodu egoizmu, słabych ocen itp.”: Same palanty chodzą po tym świecie; 2. „człowiek zachowujący się ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...