INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Gwara uczniowska

Gwara uczniowska
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
151. maglówka 
  „pytanie na lekcji”
152. magma 
  gorąca materia o charakterze stopu zbudowanego z krzemianów i o dużej zawartości gazów, tworząca się w górnym płaszczu Ziemi. M. jest zdolna do przemieszczania się ...
153. magmatyzm 
  ogólne określenie wszystkich procesów geologicznych związanych z obecnością magmy, jej powstawaniem, ruchem i zastyganiem pod ( plutonizm) i na powierzchni Ziemi ( wulkanizm). ...
154. "Magna Charta Libertatum" 
  Wielka Karta Swobód, dokument z 1215 wystawiony pod naciskiem rycerzy i baronów przez króla ang. Jana bez Ziemi dający podwaliny pod wykształcenie się parlamentu ang. Wśród postanowień m.in. zakaz ...
155. MAGNAT 
  SYNONIM: bogacz, hist. możnowładca, wielmoża, plutokrata, patrycjusz
156. MAGNATERIA 
  SYNONIM: arystokracja, możnowładztwo, książęta, wyższe sfery, wyższe warstwy społeczne, hist. patrycjat
157. magnateria 
  tak przyjęło się nazywać w niektórych państwach Europy Środk. i Wsch. (Polska, Czechy, Węgry) w XVI-XVII w. najwyższą i najbogatszą warstwę szlachty. W Polsce zwykło się za magnata uważać osobę ...
158. magnes 
  materiał ferromagnetyczny pozostający w stanie namagnesowania. Wytwarza on w przestrzeni wokół siebie pole magnetyczne.
159. magnes, 
  zastosowanie magnesu, przyciągać żelazo magnesem; dwa magnesy stałe, kilka magnesów
160. magnes ferrytowy 
  magnes trwały, wykonany z twardych tlenków metali oraz ich stopów charakteryzujących się dużym polem koercji. Materiały o takiej własności nazywamy ferrytami.
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...