INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  [D]  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
151. Dalmacja 
  kraina geogr.-hist. na wsch. wybrzeżu M. Adriatyckiego, na terytorium Chorwacji. Obejmuje wąski pas lądu u stóp Gór Dynarskich, silnie rozczłonkowane wybrzeże ( wybrzeże dalmatyńskie) oraz ...
152. dalmierz 
  przyrząd geodezyjny służący do pomiaru odległości w terenie. Zwykle wykorzystuje się d. laserowe, które działają na zasadzie radaru: odległość jest pokazywana po automatycznym ...
153. dalmierz 
  przyrząd służący do pomiaru odległości. D. optyczny wykorzystuje dwa obiektywy znacznie od siebie odległe. Obiekt widziany jest przez nie pod nieco różnymi kątami i na tej podstawie może być ...
154. dalmierz, 
  używać laserowego dalmierza, posłużyć się dalmierzem; dalmierze akustyczne, naprawa dalmierzy optycznych
155. DALMIR 
  Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: daleko szerzący pokój. ZDROBNIENIA: Mirek. INNE FORMY: Dalemir. Forma żeńska: Dalmira.
156. DALMIRA 
  Żeńska forma imienia -> Dalmir. ZDROBNIENIA: Mirka. INNE FORMY: Dalemira.
157. dalo 
  „przynaglanie kogoś”
158. dalszoplanowy, 
  dalszoplanowa postać; dalszoplanowe role
159. Dalton, John  (1766-1844)
  angielski fizyk i chemik, profesor uniwersytetu w Oxfordzie, uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, że pierwiastki zbudowane są z atomów różniących się masą i innymi własnościami. ...
160. Daltona prawa 
  (1) P r a w o c i ś-
n i e ń c z ą s t k o w y c h (parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, że ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą chemicznie jest w stałej ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  [D]  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...