INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Miłość i seks

Miłość i seks
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
131. absolutyzm 
  1) stanowisko filoz. uznające, że wartości, np. dobro, piękno, prawda, mają charakter absolutny, tzn. niezmienny, niezależny ani od społeczeństwa, ani od jednostki; 2) wg Monteskiusza to określenie ...
132. absolutyzm oświecony 
  rodzaj absolutyzmu typowy zwł. dla XVIII w., w ramach którego władca przeprowadza odgórnie niezbędne dla państwa reformy, likwidując niektóre instytucje feudalne. Za przedstawicieli a.o. uchodzą król ...
133. absolwent, 
  pożegnanie zdolnego absolwenta, mówić o utalentowanym absolwencie; absolwenci wyższych uczelni, spotkanie absolwentów
134. ABSORBOWAĆ 
  SYNONIM: przyswoić, strawić, pobrać, wessać, wchłonąć, książk. zasymilować
135. absorpcja 
  pochłanianie substancji z roztworów lub mieszaniny gazów przez ciało stałe lub ciecz (zwane absorbentem); proces objętościowy - cała objętość absorbentu pochłania substancję absorbowaną.
136. absorpcja ceł antydumpingowych 
  – działanie podejmowane przez eksportera, w stosunku do którego wniesiono skargę i stwierdzono stosowanie dumpingu, mające na celu zniwelowanie negatywnych skutków nałożenia ceł ...
137. absorpcja fal dźwiękowych  (absorpcja akustyczna)
  pochłanianie energii fal akustycznych przez ośrodek, podczas którego część energii drgań akustycznych w sposób nieodwracalny ulega zamianie na inne rodzaje energii, np. na energię cieplną.
138. absorpcja międzygwiazdowa  ( ekstynkcja)
  osłabienie światła przechodzącego przez ośrodek międzygwiezdny. Najważniejszą przyczyną a.m. jest rozpraszanie i pochłanianie światła przez drobiny gazu i pyłu międzygwiezdnego.
139. absorpcja światła 
  pochłanianie energii wiązki światła przechodzącej przez substancję. Energia tracona przez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, ...
140. absorpcyjna zdolność 
  wielkość fizyczna charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła przez ośrodek. Z.a. ciała Aν,T równa jest stosunkowi strumienia energii ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...