INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  »»
121. Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze 
  zał. we Lwowie w 1845, zajmowało się propagowaniem oświaty roln.; początkowo należeli do niego tylko ziemianie, od końca XIX w. również chłopi; obejmowało swym działaniem Galicję Wsch. (w Galicji ...
122. galicyzm 
  wyraz, jego forma lub znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa zapożyczone z jęz. franc. lub na nim wzorowane, np.: żenować się, lustro, kajet, żurnalista - dziennikarz; rozróżniamy: g. ...
123. Galilea 
  kraina geogr.-hist. w pn. Izraelu, pomiędzy wybrzeżem M. Śródziemnego na zach. i doliną Jordanu na wsch. Krajobraz górzysty, liczne zręby i zapadliska tektoniczne; najwyższy szczyt ...
124. Galilea, 
  historia starożytnej Galilei, pokazać na mapie Galileę, Judea z Galileą; ziemia galilejska
125. Galilejskie, Jezioro 
  Genezaret.
126. Galileusz  (Galilei, Galileo) (1564-1642)
  fizyk, matematyk i astronom włoski. Profesor uniw. najpierw w Pizie, później w Padwie oraz nadworny matematyk i filozof księcia Cosimo II Mediciego. Stworzył podstawy mechaniki, ...
127. Galileusz, Galileo Galilei  (1564-1642)
  wł. filozof, fizyk i astronom. Twórca metod badawczych w przyrodoznawstwie opartych na podstawach eksperymentalno-matematycznych. Profesor matematyki na uniwersytecie w Pizie (1589-92) i Padwie ...
128. Galileusz, Galileo Galilei  (1564-1642)
  wł. fizyk, astronom, filozof. Dokonał licznych odkryć w przyrodoznawstwie oraz w astronomii, zwolennik teorii Kopernika, za jej propagowanie zmuszony przez inkwizycję do odwołania swoich poglądów ...
129. Galileusza przekształcenie 
  przekształcenie (transformacja) wiążące współrzędne punktu materialnego w  inercjalnych układach odniesienia. Jeśli mamy dwa układy i drugi układ porusza się względem pierwszego wzdłuż osi ...
130. Galileusza zasada względności 
  podstawowa zasada mechaniki klasycznej, według której w  inercjalnych układach odniesienia wszystkie zjawiska mechaniczne przebiegają identycznie; układy takie są równoważne, a położenie ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...