INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
111. rada pedagogiczna 
  wewn. kolegialny organ szkoły lub innej placówki oświatowej (zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli) w zakresie realizacji jej statutowych zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. W skład ...
112. Rada Pięciuset 
  w staroż. Atenach najwyższy organ władzy stworzony w 508 p.n.e. przez Klejstenesa; R.P. podlegały: administracja, polityka zagr., prace zgromadzenia ludowego (eklezji), sądownictwo w niektórych ...
113. Rada Polityki Pieniężnej 
  jeden z organów Narodowego Banku Polskiego (obok Prezesa NBP i Zarządu NBP). Wg Konstytucji w skład RPP wchodzi Prezes NBP jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą ...
114. Rada Regencyjna 
  powołana 12 IX 1917 w Warszawie przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier jako najwyższa władza tymczasowa w Królestwie Pol. Skład: arcybp A. Kakowski, ks. Z. Lubomirski, hr. J. Ostrowski; 14 XI 1918 ...
115. rada rodziców 
  organ reprezentujący rodziców uczniów danej szkoły, powołany do współdziałania ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dot. kształcenia, wychowania i opieki. ...
116. Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ 
  organ Organizacji Narodów Zjed., ma nadzorować realizację specjalnych programów społ. i gosp. ONZ oraz wyspecjalizowanych agend. Składa się z 54 przedstawicieli państw członkowskich wybieranych na ...
117. Rada Stanu Królestwa Polskiego 
  organ władzy; utworzona w 1815, dzieliła się na Zgromadzenie Ogólne i Radę Administracyjną (Zgromadzenie Ogólne przygotowywało projekty ustaw sejmowych i dekretów król.); rozstrzygała spory ...
118. Rada Stanu Księstwa Warszawskiego 
  organ władzy utworzony w 1807; przygotowywała projekty ustaw sejmowych i dekretów król., była sądem kasacyjnym, należało do niej sądownictwo adm.; w skład R.S. wchodzili ministrowie i referendarze, a ...
119. Rada Szkolna Krajowa 
  autonomiczny organ kierujący szkolnictwem elementarnym, zawodowym i średnim w Galicji; utworzony w 1867 z inicjatywy namiestnika A. Gołuchowskiego i lwow. Rady Miejskiej; Rada nadzorowała ...
120. rada szkoły 
  organ powołany do rozwiązywania wewn. spraw szkoły lub placówki oświatowej. R.s. uchwala statut szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną, opiniuje i przedstawia ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...