INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
91. Rada Europy 
  powszechna organizacja eur. z siedzibą w Strasburgu, utworzona w 1949. Głównym jej celem jest współpraca i integracja na kontynencie. Do 1989 jej członkami były kraje obecnej Unii Europejskiej i ...
92. Rada Europy 
  – powszechna organizacja europejska utworzona 5 maja 1949, z siedzibą w Strasburgu, stawiająca sobie za cel współpracę i integrację kontynentu. Do 1989 jej członkami były kraje obecnej Unii ...
93. Rada Gabinetowa 
  konstytucyjny organ, który może zwołać Prezydent RP w celu przedyskutowania spraw szczególnie istotnych dla państwa. Skład RG tworzy Rada Ministrów, której wyjątkowo przewodniczy prez., ...
94. Rada Jedności Narodowej 
  rada złożona z 17 osób powołana 9 I 1944 przez Delegata Rządu jako przedstawicielstwo pol. ugrupowań polit. i ciało doradcze (następczyni Krajowej Reprezentacji Politycznej). Weszły do niej ...
95. Rada Komisarzy Ludowych 
  organ spełniający funkcje rządu w Rosji bolszewickiej, ZSRR i republikach związkowych (do 1946).
96. Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa 
  próba uwiarygodnienia władz w schyłkowym okresie PRL (1986) poprzez powołanie ciała doradczego przy przewodn. Rady Państwa gen. W. Jaruzelskim; w jej skład wchodzili gł. działacze PZPR oraz ...
97. rada mędrców//szczepu//tygrysów 
  ‘rada pedagogiczna’
98. rada miejska 
  od średniow. (w Polsce od XIII w. ) najwyższy organ samorządu w miastach zakładanych na prawie niemieckim; w jej skład wchodzili rajcy oraz burmistrzowie; kierowała ustawodawstwem i sądownictwem, ...
99. Rada Ministrów 
  drugi obok Prezydenta RP organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i kompetencyjnie. RM prowadzi politykę wewn. i zagraniczną, kieruje ...
100. rada nadzorcza 
  organ sprawujący kontrolę nad działalnością gosp. spółki
(a także przedsiębiorstwa spółdzielczego). Do jej obowiązków należy przeprowadzanie badań nad stanem finansowym firmy, ...
Słownik: (wszystkie słowniki)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 aborcja
 mitoza
 Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa
 Èeské Budějovice
 Matejko Jan
 abdomiohisterektomia
 betatron
 płyta litosferyczna
 abdykacja
 aberracja
 plecha
 Asturias Miguel Angel
 Abraham
 A
 abdykacja
 Aachen
 aberracje chromosomowe
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...