INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: informatyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
91. algorytm bankiera  (banker's algorithm)
  algorytm sluzacy do Ä unikania blokad w systemach z zasobami reprezentowanymi wielokrotnie; polega na utrzymywaniu systemu w s t a n i e b e z p i e- c z n y m (safe state), tj. na ...
92. algorytm "czekaj albo gin"  (wait-die algorithm)
  algorytm Ä zapobiegania blokadzie, w którym proces z dluzsza historia oczekuje na zasób przetrzymywany przez nowy proces, natomiast nowy proces zostaje zaniechany tylekroc, ilekroc spróbuje pozyskac ...
93. algorytm Dijkstry 
  Ä algorytm zachlanny znajdowania najkrótszych Ä dróg z ustalonego wierzcholka w wazonym Ä grafie skierowanym, w przypadku gdy Ä wagi wszystkich Ä luków sa nieujemne. Zob. tez Dijkstra E.
94. algorytm drugiej szansy  (algorytm zegarowy, second chance algorithm, clock algorithm)
  algorytm zastepowania stron korzystajacy z Ä bitu odwolania do strony; w przypadku wytypowania strony do usuniecia w porzadku Ä FIFO, jesli jej bit odwolania jest równy 1, to strona nie zostaje ...
95. algorytm elekcji  (election algorithm)
  w Ä systemach rozproszonych jednoznaczny wybór nowego Ä koordynatora w wypadku awarii koordynatora dotychczasowego. Zob. tez algorytm tyrana.
96. algorytm Euklidesa 
  pochodzacy sprzed 2300 lat algorytm obliczania Ä najwiekszego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb, zamieszczony przez Euklidesa w dziele Elementy. Dane wejsciowe: liczby calkowite ...
97. algorytm Floyda-Warshalla 
  algorytm wyznaczania dlugosci najkrótszych dróg miedzy wszystkimi parami wierzcholków ω Ä grafie z wagami (inaczej: w g r a f i e o b c i a z o n y m), który nie zawiera cykli ujemnej dlugosci
98. algorytm Grahama 
  algorytm rozwiazywania p r o b l e m u w y p u k l e j o t o c z k i zbioru punktów Q, czyli znalezienia najmniejszego wielokata wypuklego, w którego polu (wraz z krawedziami) leza ...
99. algorytm Huffmana 
  Ä algorytm zachlanny tworzenia optymalnegο Ä kodu prefiksowego, polegajacy na budowaniu w sposób wstepujacy, tj. zaczynajac od zbiorυ Ä lisci, drzewa odpowiadajacego optymalnemu ...
100. algorytm IDEA  (International Data Encryption Algorithm)
  algorytμ Ä szyfrowania symetrycznego ze 128-bitowyμ Ä kluczem, dzialajacy na blokach 64-bitowych, opracowany przez X. Lai i J. Masseya w Szwajcarii (1990). IDEA znajduje szerokie zastosowanie ...
Słownik: informatyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Internet
 technologia informacyjna
 uslugi sieci Internet
 baza danych
 slownik
 portal
 telefon komórkowy
 poczta elektroniczna
 Internet a edukacja
 karta graficzna
 informatyka
 cyfrowy aparat fotograficzny
 10Base-2
 system operacyjny
 10Q
 10Base-2
 10Base-5
 10Base-T
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...