INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: informatyka
A  B  C  [D]  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. dag  (directed acyclic graph)
  [zarg.] digraf nie zawierajacy cyklu. Zob. tez graf.
2. dane  (data)
  wyodrebnialne porcje informacji opisujace lub reprezentujace wybrany aspekt rzeczywistosci. Zob. tez encja, baza danych, przetwarzanie danych.
3. dane alfanumeryczne  (alphanumeric data)
  dane zlozone wylacznie z liter lub cyfr dziesietnych. Zob. tez dane tekstowe, dane numeryczne.
4. dane binarne  (binary data)
  dane w postaci dwójkowej, tzn. reprezentowane jako ciag zer i jedynek. Wszystkie dane przechowywane w komputerach sa binarne, jednak ze wzgledów uzytkowych i organizacyjnych rozróznia sie sprzetowe i ...
5. dane dzielone  (shared data)
  dane wykorzystywane wspólnie przez wiele procesów, np. komputerowy rozklad jazdy pociagów (dostepny w Internecie). Zob. tez pamiec dzielona.
6. dane masowe  (bulk data, mass data)
  1. dane mogace przyrastac nieograniczenie, dla których pamiec jest rezerwowana dynamicznie; 2. dane wystepujace w nadzwyczaj duzych ilosciach, rzedu gigabajtów i terabajtów. Zob. tez rezerwacja ...
7. dane numeryczne  (numeric data)
  dane tekstowe, w których przewazaja liczby, np. wykazy kont bankowych, ksiegi handlowe, rejestry cen, indeksy towarów, semestralne cenzurki itp. Zob. tez dane alfanumeryczne.
8. dane tajne  (crypt data)
  dane, do których dostep jest ograniczony z nakazu prawa (np. tajemnica panstwowa, wojskowa) lub z innych wzgledów: tajne i poufne dokumenty przemyslowe, bankowe, dane osobiste. D.t. sa na ogól ...
9. dane tekstowe  (text data)
  dane wyrazone w kodzie reprezentujacym wylacznie z n a k i d r u k a r s k i e (litery, cyfry, znaki interpunkcyjne, znaki niewidoczne w tekscie), np. dane wyrazone w kodzie ASCII - ...
10. dane wejsciowe  (input data)
  1. dane przekazywane do pamieci komputera przez urzadzenie wejscia; 2. dane bedace logicznym wejsciem algorytmu, przedmiotem jego dzialania. Zob. tez dane wyjsciowe.
Słownik: informatyka
A  B  C  [D]  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  POWIADOM O SERWISIE
 Internet
 technologia informacyjna
 uslugi sieci Internet
 baza danych
 slownik
 portal
 telefon komórkowy
 poczta elektroniczna
 Internet a edukacja
 karta graficzna
 informatyka
 cyfrowy aparat fotograficzny
 10Base-2
 system operacyjny
 10Q
 10Base-2
 10Base-5
 10Base-T
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...