INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
71. Albert I  (1875-1934)
  król Belgów od 1909; po ataku niem. w VIII 1914 stanął na czele armii belg., dowodząc nią podczas I wojny świat.; podejmował próby zakończenia wojny na drodze dyplomatycznej. Po wojnie zainicjował ...
72. Albertrandi Jan Chrzciciel  (1731-1808)
  bp, publicysta, historyk, jezuita, zwolennik oświecenia; 1765 współzałożyciel "Monitora", red. "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", od 1773 lektor Stanisława Augusta. Uczestniczył w pracach Tow. do ...
73. Albrecht Hohenzollern  (1490-1568)
  syn Zofii Jagiellonki i Fryderyka margrabiego brandenburskiego, wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 1511, od 1525 po hołdzie pruskim złożonym królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu książę Prus. ...
74. Albrecht II Habsburg  (1397-1439)
  książę austr. od 1404 i król niem. od 1438, ponadto w 1437 objął trony czes. i węg. po śmierci swego teścia Zygmunta Luksemburskiego.
75. Albrecht Niedźwiedź  (ok. 1100-70)
  margrabia Marchii Północnej od 1134, którą w 1157 przekształcił w Marchię Brandenburską, stając się pierwszym margrabią brandenburskim.
76. Albuquerque Alfonso d'  (1453(?)-1515)
  admirał portug., jeden z najwybitniejszych portug. zdobywców i twórca portug. imperium w Afryce Wsch. i Azji. Wicekról Indii.
77. Alcyato Jan Baptysta  (1809-55)
  działacz Tow. Demokratycznego Polskiego. Uczestnik powstania listopadowego, później na emigracji. Emisariusz w Wielkopolsce i Galicji, przewidziany na czł. Rządu Narodowego w przygotowywanym ...
78. "Alea iacta est" 
  tłum. "Kości (do gry) zostały rzucone"; słynne zdanie Cezara Juliusza wypowiedziane w czasie przekraczania na czele wojsk granic Italii (rzeki Rubikon) w 49 p.n.e. w celu objęcia władzy ...
79. Aleksander I Jagiellończyk  (1461-1506)
  król Polski (1501-06), zwolennik sojuszu z możnowładztwem pol. i litew., wydał tzw. przywilej mielnicki. W wyniku przeciwdziałania szlachty doszło do uchwalenia konstytucji Nihil novi.
80. Aleksander I Romanow  (1777-1825)
  cesarz ros. od 1801, król Polski od 1815, syn Pawła I, brat Mikołaja I. W pierwszym okresie rządów prowadził politykę liberalną, zorganizował szkolnictwo i sądownictwo. W polityce zagr. początkowo w ...
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...