INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  »»
171. arianie 
  zwolennicy arianizmu. Zob. też bracia polscy.
172. arianizm 
  1. pierwsza z wielkich herezji w dziejach Kościoła katolickiego zapoczątkowana przez duchownego z Aleksandrii, Ariusza (ok. 256-336), sekta zanikła w VII w. Ariusz zaprzeczał boskości Jezusa ...
173. Ariosto Ludovico  (1474 -1533)
  jeden z największych poetów wł. Autor głośnego renesansowego poematu Orland szalony oraz licznych komedii.
174. Ariowie 
  dosłownie "panowie", nazwa koczowniczych plemion indoeuropejskich, które w poł. II tys. p.n.e. opanowały dolinę Indusu, a w pocz. I tys. p.n.e. dolinę Gangesu. Przechodząc na osiadły tryb życia ...
175. Arka 
  dwumiesięcznik lit.-polit. ukazujący się w Krakowie od 1983 (do 1990 poza cenzurą). Reprezentuje nurt liberalno-konserwatywny.
176. Arka Przymierza 
  przedmiot kultu w staroż. judaizmie; była to złocona skrzynia ozdobiona wizerunkami cherubinów (istot anielskich), w której przechowywano tablice kamienne z wyrytym tekstem Dziesięciu Przykazań. ...
177. arkada 
  w architekturze element złożony z łuku i dwóch podpór (np. kolumn); a. na ogół występują w rzędach.
178. Arkwright Richard  (1732-92)
  ang. przemysłowiec i wynalazca. Jako pierwszy skonstruował mechaniczną przędzarkę (1769) oraz zastosował do niej napęd wodny własnej konstrukcji (1775), co było jednym z najważniejszych wynalazków w ...
179. armia Andersa 
  popularna nazwa Armii Polskiej w ZSRR (1941-42).
180. armia Berlinga 
  popularne określenie Armii Polskiej tworzonej w ZSRR pod patronatem Związku Patriotów Polskich, dowodzonej przez gen. Z. Berlinga. Zob. Pierwsza Dywizja im. Tadeusza Kościuszki.
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...