INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
131. Antoniusz Marek  (82-30 p.n.e.)
  rzym. wódz i polityk, stronnik Cezara Juliusza, triumwir, od 37 zarządzał prowincjami wschodnimi, poślubił słynną z piękności ostatnią królową Egiptu Kleopatrę, co wpłynęło na pogorszenie się ...
132. antropogeneza 
  proces powstania gatunku człowieka ("uczłowieczenia" zwierzęcia). Dokonał się ewolucyjnie - etapy: australopitek, człowiek uzdolniony ( homo habilis), pitekantrop ( homo erectus), neandertalczyk ( ...
133. antropomorfizm 
  przedstawianie pod postacią ludzką sił przyrody, zjawisk stanowiących przedmiot wierzeń rel. (istot nadprzyrodzonych itd.) oraz pojęć abstrakcyjnych (np. wolność, przyjaźń).
134. Antychryst 
  w chrześcijaństwie, zwł. w Nowym Testamencie, postać stanowiąca uosobienie sił zła, człowiek nieprawości, w Apokalipsie przeciwnik Chrystusa i Królestwa Bożego - fałszywy mesjasz, który cieszy się ...
135. "ANTYK" 
  akcja polskich władz podziemnych w latach 1943-44 mająca na celu zwalczanie propagandy komunist. oraz PPR, traktowanej jako agentura sowiecka.
136. antyklerykalizm 
  stanowisko wrogości wobec udziału Kościoła i duchowieństwa w działalności państwowej i w życiu społ., w XIX w. najczęściej reprezentowane przez liberałów oraz socjalistów, a wyrażające się w żądaniu ...
137. antypapież 
  osoba wybrana na tron papieski przez przeciwników wcześniej wybranego papieża; ostatecznie nie uznana za prawowitego papieża. Zob. schizma zachodnia.
138. antysemityzm 
  postawa wrogości i nienawiści wobec Żydów oraz poglądy usiłujące uzasadnić taką postawę. W odróżnieniu od antyjudaizmu, negatywnej postawy chrześcijan wobec Żydów jako wyznawców religii nie uznającej ...
139. antytrynitarze 
  1. wyznawcy antytrynitaryzmu ( arianizm), 2. bracia polscy.
140. Anubis 
  w staroż. Egipcie bóg zmarłych, balsamistów i grobów, przedstawiany z głową szakala.
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...