INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
111. Andreotti Giulio  (ur. 1919)
  polityk chadecki we Włoszech; przez długie lata poczynając od 1944 jedna z czołowych postaci wł. życia polit. W trakcie swej kariery polit. kierował większością ministerstw; siedmiokrotnie był ...
112. Andropow Jurij  (1914-84)
  polityk radz., I sekr. KC KPZR od X 1982. Na tym stanowisku w czasie 15 miesięcy swych rządów podjął próbę ograniczonych reform gosp. przy zachowaniu represyjnego systemu polit. Wcześniej przez wiele ...
113. Andrusikiewicz Jan Kanty  (1815-50)
  przywódca (z ks. J. Kmietowiczem) powstania chochołowskiego 1846; od 1833 nauczyciel parafialny i organista w Chochołowie; prowadził wśród górali agitację demokr., przygotowywał ich do zbrojnego ...
114. Andrzej II  (1175-1235)
  król Węgier od 1205 z dyn. Arpadów. W 1211 sprowadził na Węgry Krzyżaków, współorganizator nieudanej V krucjaty (1217-21). W 1222 wystawił Złotą Bullę nadającą rycerstwu węg. przywileje ...
115. Andrzejewski Jerzy  (1903-83)
  pol. pisarz, autor wielu powieści poruszających problemy moralne i polit.; naj­słynniejsza powieść Popiół i diament. Od 1976 związany z opozycją demokr. w PRL.
116. "Aneks" 
  pol. kwartalnik emigracyjny ukazujący się w Londynie w latach 1973-90. W PRL krążył w tzw. drugim obiegu. Również wydawnictwo książkowe istniejące do dzisiaj.
117. aneksja 
  przyłączenie przez jedno państwo części lub całości innego, najczęściej po wygranej wojnie. Współcześnie potępiana jako sprzeczna z prawem międzynar.
118. aneksja Bośni i Hercegowiny  (1908)
  na mocy uchwał kongresu berlińskiego (1878) kończącego wojnę ros.-tur. Austro-Węgry otrzymały prawo wojsk. okupacji B. i H. (będących prawnie nadal własnością Turcji). W 1908 po rewolucji ...
119. Angelus Silesius, właśc. Johannes Scheffler  (1624-77)
  poeta niem. pochodzący ze Śląska, mistyk, autor m.in. epigramów Pątnik anielski (1657).
120. angielska wojna domowa 
  inaczej rewolucja ang. (1641-58), konflikt wewn. w Anglii spowodowany walką opozycji parlamentarnej i rel. ( purytanie) z absolutystycznymi dążeniami Karola I. Po stronie parlamentu stanęła tzw. ...
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...