INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
101. Amnesty International 
  organizacja międzynar. zał. w 1961 w Londynie, zajmująca się pomocą represjonowanym za przekonania oraz pilnowaniem przestrzegania praw człowieka na całym świecie. Składa się z przedstawicieli sekcji ...
102. Amon 
  w staroż. Egipcie bóg lokalny w Tebach, po ustanowieniu tam stolicy został uznany za naczelne bóstwo państwa i połączony z Re, przez co powstał Amon-Re.
103. Amon-Re 
  bóg naczelny w Egipcie, powstał z połączenia Amona i Re; tendencja ta uka­zuje jedno z podstawowych przesłań religii w staroż. Egipcie, że te same siły boskie objawiają się pod postaciami różnych ...
104. anabaptyści 
  kierunek i ruch rel. nie uznający chrztu dzieci, a jedynie świadomych decyzji osób dorosłych. Szczególnie silny w początkach reformacji w Niemczech. A. w zasadniczym stopniu przyczynili się do ...
105. anarchia 
  chaos społ. i polit. w państwie, występujący najczęściej po wojnach, rewolucjach i in. wstrząsach.
106. anarchizm 
  kierunek społ.-polit. rozwijający się głównie w XIX w., uznający państwo i wszelką władzę polit. za źródło ucisku i wyzysku jednostki ludzkiej. Postulował likwidację państwa bez względu na ustrój i ...
107. ancien régime 
  określenie ustroju we Francji sprzed 1789 wprowadzone podczas rewolucji; potocznie - "dawny ustrój".
108. Andegawenowie  (Anjou)
  dynastia franc., wywodząca się od Kapetyngów, zapoczątkowana przez księcia Andegawenii Karola. Panowali na Sycylii (do 1282) i w Neapolu, następnie na Węgrzech ( Karol Robert, Ludwik Węgierski) i ...
109. Anders Władysław  (1892-1970)
  oficer, początkowo w armii ros., od 1918 w wojsku pol., dow. pułku w wojnie 1920, w 1939 dow. Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, w końcu września 1939 aresztowany przez władze radz. Od VIII 1941 ...
110. Andrássy Gyula  (1823-90)
  węg. polityk, uczestnik rewolucji 1848-49. W 1867, po utworzeniu monarchii austro--węgierskiej pierwszy premier konstytucyjnego rządu węg., w latach 1871-79 min. spraw zagr. Austro-Węgier, rzecznik ...
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...