INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
1. U Thant  (1909-74)
  sekr. generalny ONZ w latach 1961-71; doświadczony polityk birmański. Kierując ONZ zdobył uznanie łagodząc konflikty kubański w 1962, cypryjski w 1964 i arab.-
-izrael. w 1967. Zrezygnował z ...
2. Ujejski Kornel  (1823-97)
  pol. poeta, publicysta, działacz demokr.; pod wpływem rabacji galic. napisał cykl Skargi Jeremiego (m.in. wiersz Chorał); 1863 czł. konspiracyjnej organizacji nar.; przeciwnik ...
3. ukaz 
  tak w Rosji carskiej nazywały się rozporządzenia monarchy
4. ukaz czerwcowy  (1846)
  próba uregulowania stosunków feudalnych na wsi w Królestwie Pol.; podpisany 7 VI przez Mikołaja I, zabraniał dziedzicom usuwania z gruntów chłopów posiadających ponad 3 morgi ziemi i znosił tzw. ...
5. układ między PRL a RFN o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków 
  zawarty 7 XII 1970 w Warszawie potwierdzał zach. granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz zapowiadał dalszą normalizację stosunków między oboma państwami.
6. Układ o nieproliferacji broni jądrowej 
  umowa międzynar. zakładająca nierozprzestrzenianie broni i innych urządzeń jądrowych na świecie. Podpisana początkowo przez USA, ZSRR i W. Brytanię w 1968, a następnie przez Francję i Chiny w ...
7. Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej ABM 
  porozumienie rozbrojeniowe USA i ZSRR (od 1991 negocjowane z Rosją) zawarte w 1972 dla ograniczenia zbrojeń strategicznych w dziedzinie broni antyrakietowej. Układ modyfikowano w duchu ...
8. Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu  (GATT)
  międzynar. układ gosp. regulujący zasady współcz. handlu świat. Podpisany 30 X 1947 w Genewie, pełnił funkcję zastępczą wobec Międzynarodowej Organizacji Handlu. Jego celem było eliminowanie ...
9. układ Sikorski-Majski 
  popularna nazwa układu zawartego 30 VII 1941 między rządem RP na uchodźstwie a rządem ZSRR, podpisanego w Londynie przez premiera W. Sikorskiego oraz ambasadora ZSRR I. Majskiego. Stwierdzał on, iż ...
10. układ w Muenchengratzu  (obecnie Mnihovo Hradiště)
  zawarty w 1833 przez Austrię, Rosję i Prusy, dotyczył współpracy zaborców w zwalczaniu pol. ruchu niepodl.
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...