INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
1. Ra  (Re)
  w staroż. Egip­cie najważniejsze bóstwo - bóg-Słońce przedstawiany jako czło­wiek z głową soko­ła zwień­czoną tarczą słoneczną.
2. Rákosi Mátyás  (1892-1971)
  stalinowski przywódca komunistów węg., pełnił wiele istotnych funkcji, m.in. premiera w latach 1952-53, potem I sekr. KC partii komunist. Usunięty w 1956 wyjechał do ZSRR, gdzie zmarł.
3. rabacja galicyjska 
  wystąpienia anty­szlacheckie i antypowstańcze chłopów w II i III 1846 w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Jasła i Sanoka; rozpoczęły się w okresie ciężkiej sytuacji ekon. i wzrostu fali rewol. w ...
4. Rabelais François  (ok. 1494-1553)
  głośny franc. pisarz doby renesansu. Autor arcydzieła Gargantua i Pantagruel opartego na tradycjach franc. kultury ludowej późnego średniow. Humor, wnikliwość obserwacji zapewniają mu ...
5. Rabin Icchak  (1922-95)
  gen., polityk izrael.; w latach 1974-77 i od 1992 przywódca Partii Pracy, wielokrotny minister; premier 1974-77 i od 1992; w 1993 doprowadził do podpisania porozumienia z OWP; wspólnie z J. ...
6. Racine Jean  (1639-99)
  franc. dramatopisarz, zwolennik tradycji gr. w dramacie. Sztuki jego wstrząsały współczesnymi siłą namiętności bohaterów. Gł. dzieła: Fedra, Brytanik.
7. racja stanu 
  kategoria wprowadzona przez teoretyków prawa w Europie XVI-XVIII w. w celu uzasadnienia absolutnej władzy monarchy, później pojęcie używane na określenie podstawowych, zdaniem polityków czy ...
8. Raczkiewicz Władysław  (1885-1947)
  piłsudczykowski polityk, prezydent RP na wychodźstwie od jesieni 1939; nie zgadzał się z polityką wobec ZSRR realizowaną przez gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka, traktując ją jako "politykę ...
9. Raczyński Edward  (1786-1845)
  wielkopol. działacz społ. i polit.; mecenas nauki i sztuki; 1807-10 służył w armii Księstwa Warsz.; 1827 czł. Warsz. Tow. Przyjaciół Nauk; 1829 ufundował bibliotekę publiczną w Poznaniu; udzielał ...
10. Raczyński Edward  (1891-1993)
  zawodowy dyplomata pol. od 1919, m.in. ambasador w W. Brytanii w latach 1934-45, minister spr. zagr. w rządzie Wł. Sikorskiego, prezydent RP na emigracji 1979-86.
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  [R]  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...