INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. La Fayette Marie Joseph de  (1757-1834)
  franc. gen., uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjedn.; w 1789 wybrany do Stanów Generalnych, był inicjatorem Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela; dowódca Gwardii Narodowej w Paryżu 1789 i ...
2. La Fontaine Jean de  (1621-95)
  franc. poeta, autor słynnych bajek (12 ksiąg), które wzorowane na antycznych pierwowzorach stały się inspiracją dla wielu autorów następnych epok (m.in. A. Mickiewicza).
3. labirynt 
  w staroż. budowla zawierająca zawiły system pomieszczeń i korytarzy uniemożliwiających osobie niewtajemniczonej wydostanie się na zewnątrz.
4. labirynt kreteński 
  jeden z najsłynniejszych, wg legendy zbudowany przez Dedala z rozkazu Minosa na siedzibę dla Minotaura.
5. Lacjum 
  kraina w środk. Italii między Apeninami a M. Tyrreńskim, w staroż. kolebka państwa rzym., zamieszkana przez Latynów.
6. Lakonia 
  w staroż. kraina hist. w Grecji (pd.-wsch. część Peloponezu), siedziba Spartan. Zob. Sparta.
7. Lamartine Alphonse de  (1790-1869)
  francuski poeta i polityk liberalny, jeden z twórców francuskiego romantyzmu; w 1848 minister spraw zagranicznych w Rządzie Tymczasowym; w 1851, po zamachu stanu Ludwika Bonaparte ( Napoleon III) ...
8. Lamennais Félicité Robert de  (1782-1854)
  franc. pisarz społ.-polit., ksiądz; od ultramontanizmu przeszedł do propagowania idei oddzielenia Kościoła od państwa; opowiadał się za udziałem katolików w życiu społ.; dużą popularnością cieszyły ...
9. landrat 
  prus. urzędnik państwowy rangi starosty stojący na czele powiatu ziemskiego, sprawował władzę adm. i poli­cyjną; od 1872 stał też na czele Wydzia­-łu Powiatowego, organu wykonawczego sejmiku ...
10. Landsbergis Vytautas  (ur. 1932)
  polityk litewski, przywódca ruchu niepodległościowego "Sajudis" w latach 1988-93. Prezydent Litwy w latach 1990-92. Po wyborach w 1996 przewodniczący parlamentu.
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...