INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
1. Ibarruri Dolores  (1895-1989)
  przywódczyni hiszp. komunistów, sławna z czasu wojny domowej 1936-39, następnie na emigracji w ZSRR, po powrocie do Hiszpanii w 1977 zwolenniczka eurokomunizmu.
2. Ibrahim ibn Jakub 
  kupiec żyd. z arab. Hiszpanii (lub Afryki Pn.), w 2 poł. X w. odwiedził kraje zachodniosłowiańskie; w jednym ze źródeł arab. zawarto uzyskane od niego informacje, zwł. odnośnie do władania Mieszka ...
3. Idris I  (1890-1983)
  król Libii w latach 1951-69, obalony i wygnany w wyniku zamachu stanu kierowanego przez M. Kadafiego.
4. Igelstrom Iosif A.  (1737-1817)
  gen., dyplomata ros. Od 1793 nacz. dowódca wojsk ros. w Polsce. Po niepowodzeniach w walce z T. Kościuszką odwołany.
5. igrzyska 
  1. w staroż. Grecji tzw. agony, uroczystości o charakterze publicznym i rel. (np. ku czci Zeusa w Olimpii czy Dionizosa w Atenach), na które składały się zawody sportowe, a także artystyczne ...
6. igrzyska olimpijskie, olimpiada 
  1. najsłynniejsze w staroż. Grecji igrzyska sportowe ku czci Zeusa organizowane co 4 lata w Olimpii na Peloponezie od 776 p.n.e. do 393 n.e.; olimpiadą określano także okres 4 lat między ...
7. ikona 
  w sztuce bizant. i Kościoła wsch. wizerunek świętego lub przedstawiający jakąś scenę biblijną bądź motyw liturgiczny.
8. ikonodulowie 
  dosł. "niewolnicy ikon", zwolennicy kultu ikon w okresie ikonoklazmu.
9. ikonoklaści 
  dosł. "burzyciele ikon", obrazoburcy, zwolennicy ikonoklazmu.
10. ikonoklazm 
  obrazoburstwo, ruch rel. w cesarstwie bizant. w VIII-IX w. skierowany przeciw oddawaniu czci obrazom ( ikona), widząc w nim "bałwochwalstwo". Ostatecznie i. potępiono na synodzie w Konstantynopolu ...
Słownik: historia
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...