INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Fabian Society  (Towarzystwo Fabiańskie)
  ugrupowanie ang. socjalistów zał. w 1883; sprzeciwiali się marksistowskiej wizji socjalizmu, uważali, że do socjalizmu będzie można dojść nie na drodze rewolucji, ale dzięki stopniowym reformom; ...
2. Fabrycy Kazimierz  (1888-1958)
  generał pol. Współzałożyciel Związku Walki Czynnej (1908), potem w Związku Strzeleckim w Galicji. 1914-17 w Legionach. Od 1918 w Wojsku Polskim, w tym dowódca pułków, dowódca brygad piechoty, ...
3. Faidherbe Louis  (1818-89)
  gen. franc. W latach 1852-65 gubernator kolonii Senegal zręcznym łączeniem użycia siły i dyplomacji zasadniczo rozszerzył panowanie Francji w zach. Afryce, zwiększając równocześnie zyski z tamtejszej ...
4. faktor 
  dawniej przedstawiciel handlowy.
5. faktorie 
  placówki handlowe zakładane przez państwa lub miasta w odległych od nich punktach, na słabo zaludnionych obszarach; osady handlowe Europejczyków w krajach kolonialnych.
6. fakultet 
  wydział w szkole wyższej (np. uniwersytecie) bądź jednowydziałowa szkoła wyższa.
7. Falanga 
  hiszp. partia faszystowska powstała w 1934, a od 1937 jedyna partia (potem organizacja) legalna za rządów gen. F. Franco. Ostatecznie rozwiązana 1977.
8. falanga 
  1. w staroż. szyk wojenny egip., gr., maced. i rzym. piechoty, polegający na ustawieniu ciężkozbrojnych wojowników do walki ciasno jeden obok drugiego, w 8-12 szeregach (potem i więcej) równolegle do ...
9. falanster 
  w socjalizmie utopijnym, zwł. u Ch. Fouriera, osiedle, w którym miało mieszkać 1620 ludzi we wspólnocie prowadzącej produkcję rolną i spoż. Produkty pracy miały być dzielone stosownie do wkładu ...
10. Falkowski Juliusz  (1815-92)
  literat, powstaniec, działacz emigracyjny; uczestnik powstania listopadowego, poznańskiego i węg., współorganizator Legionu Polskiego na Węgrzech 1848-49; na emigracji współpracownik Hotelu Lambert i ...
Słownik: historia
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...