INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: historia
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
1. Ebert Friedrich  (1871-1925)
  socjalista niem., prezydent Rzeszy. Członek SPD. Od 9 X 1918 premier rządu niem., wystąpił z programem szerokich reform społ.; 10 XI 1918 proklamował w Niemczech republikę. Przeciwstawił się ...
2. Edelman Marek  (ur. 1922)
  lekarz, ostatni dowódca powstania w getcie warszawskim 1943, aktywny uczestnik opozycji demokratycznej w PRL od lat siedemdziesiątych.
3. Eden Anthony  (1897-1977)
  bryt. konserwatysta, polityk, mąż stanu, znany w okresie międzywojennym z niechęci do Niemiec i polityki appeasementu, przez to często odsuwany na dalszy plan. Bliski współpracownik i zastępca W. ...
4. Edison Thomas  (1847-1931)
  genialny amer. wynalazca, samouk. Autor licznych rozwiązań technicznych zwł. z zakresu telegrafii (automatyczny przekaźnik i odbiornik), telefonii, zapisu dźwięku (fonograf 1878), oświetlenia ...
5. Edward III  (1312-1377)
  król ang. od 1327, z dynastii Plantagenetów, wnuk Filipa IV Pięknego; zgłaszając pretensje do korony francuskiej po wygaśnięciu dyn. Kapetyngów stał się inicjatorem wojny stuletniej.
6. Edward VI  (1537-53)
  syn Henryka VIII i Jane Seymour. Król Anglii i Irlandii od 1547. Za panowania Edwarda VI nastąpiło wzmocnienie antyrzym. tendencji w Kościele anglikańskim.
7. Edward VII  (1841-1910)
  król W. Brytanii i Irlandii (od 1901), najstarszy syn królowej Wiktorii; przyczynił się do zawarcia sojuszu Anglii z Francją (1904) i Rosją (1907), nie angażował się natomiast w politykę wewn.
8. Edward VIII  (1894-1972)
  król W. Brytanii od 20 I 1936 do abdykacji 11 XII 1936, gdy to rząd (wiedząc o jego podejrzanych kontaktach z Niemcami) i parlament nie zgodziły się na jego małżeństwo z rozwódką Wallis Simpson.
9. edykt 
  1. w staroż. Rzymie rozporządzenie publiczne wysokich urzędników (gł. pretorów), a później wydawane przez cesarza, ustalające obowiązujące prawa; 2. w niektórych monarchiach eur. (Polska, Francja) w ...
10. edykt łaski 
  edykt wydany przez Ludwika XIII w 1629 gwarantujący hugenotom franc. wolność kultu (z wyjątkiem Paryża), a likwidujący strukturę polit. Kościoła kalwińskiego we Francji.
Słownik: historia
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
  POWIADOM O SERWISIE
 łacina
 Abdulhamid II
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Kaaba
 Abbasydzi
 Caboto
 C 14
 Dachau
 Caetano Marcelo José Das Nevas Alvas
 cadyk
 "Dagome iudex"
 Dajan Mosze
 Jabłoński Stanisław Jan
 Wacław II
 Wacław III
 Abbasydzi
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...