INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


POWIETRZEmieszanina gazów, z których składa się atmosfera ziemska; w obszarze od poziomu morza do ok. 80 km nad pow. Ziemi p. zawiera 78,09% azotu, 20,95% tlenu, 0,93% argonu, 0,03% dwutlenku węgla; ponadto w małych ilościach: neon (1,8 ∙ 10-3), hel (5,24 ∙ 10-4), krypton (1,14 ∙ 10-4), ksenon (8,6 ∙ 10-6), wodór (5,0 ∙ 10-5) % objętości; w śladowych ilościach, zmiennych w czasie i przestrzeni: para wodna, ozon, amoniak, tlenki azotu, chlorowodór, metan, pył pochodzenia ziemskiego i kosmicznego; przy pow. Ziemi wzrasta ilość pary wodnej, pyłu zawieszonego i wyziewów przemysłowych, w stratosferze - ozonu i wodoru; gęstość powietrza w warunkach normalnych (0o, 760 Tr) wynosi 1,29 ∙ 10-3 g/cm3; temp. topnienia -213oC, wrzenia -193oC; p. stanowi ośrodek, w którym przebiegają najważniejsze procesy życiowe organizmów żywych, reakcje utleniania i spalania; jest stosowane jako surowiec dla przem. azotowego, jako środek przenoszący w procesach ogrzewania, chłodzenia, suszenia i nawilżania; sprężone stosuje się w maszynach pneumatycznych; skroplone (co uzyskali jako pierwsi 1883 Z. Wróblewski i K. Olszewski) stosuje się do uzyskiwania tlenu, azotu i gazów szlachetnych oraz wytwarzania niskiej temperatury.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa

zobacz również: