INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


LEGOCKI

Andrzej (ur. 1939)biochemik, prof. Akad. Roln. w Poznaniu, kierownik Pracowni Inżynierii Genetycznej Zakładu Chemii Bioorg. PAN w Poznaniu, od 1988 dyr. Inst. Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, od 2003 prezes PAN; współtwórca programu rozwoju biotechniki w Polsce, prowadzi badania nad biosyntezą białka u roślin wyższych i molekularnego mechanizmu biol. wiązania azotu atmosferycznego; właściciel kilku patentów z dziedziny biotechnologii roślin, m.in. zespół, którym kieruje, w ramach poszukiwania jadalnych szczepionek wyhodował sałatę zawierającą gen odporności przeciw żółtaczce zakaźnej typu B (tanie lekarstwo dla państw III świata); szerokie zainteresowania pozazawodowe – m.in. publikował prace nt. sztuki i malarstwa (czł. Rady Muzeum Nar. w Poznaniu); 2001 przeprowadził restytucję przedwojennej Fundacji Kórnickiej.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa