INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


KATASTROFIZM

, teoria kataklizmówgeologiczna teoria autorstwa G. Cuviera (1812), podająca, że w historii Ziemi zdarzały się okresowe katastrofy (kataklizmy), zmieniające budowę skorupy ziemskiej i prowadzące do zagłady uprzednio istniejącej fauny i flory; nowe gatunki miały powstawać w drodze kolejnego aktu stworzenia (kreacji) lub przybywały z obszarów przyległych; Cuvier chciał w ten sposób tłumaczyć obserwowaną zmienność gatunków (potwierdzoną przez fakty paleontologiczne), tak by dała się pogodzić z kreacjonizmem; w sporze z J.B. Lamarckiem pogląd Cuviera zyskał przewagę, jednakże ok. 1830 Ch. Lyell udowodnił ewolucyjny charakter zmian w skorupie ziemskiej; w biologii ostateczny cios teorii kataklizmów zadał darwinizm i jego teoria ewolucji; obecnie kataklizmy uznaje się za czynnik zmian w ograniczonym i zmodyfikowanym zakresie (np. gdy chodzi o wymarcie dinozaurów 65 mln lat temu).

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa