INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


HYDRAULICZNE STRATYstraty energii mechanicznej płynu (cieczy, gazu) przepływającego przewodem. Podczas wypływania cieczy z naczynia część energii potencjalnej cieczy ulega zamianie na energię kinetyczną związaną z ruchem cieczy, część zaś - na skutek zjawiska tarcia - na energię cieplną ulegającą rozproszeniu. Straty energii cieczy związane z tarciem zależą m.in. od długości i kształtu przewodu oraz chropowatości jego ścianek. S.h. powodują m.in. spadek ciśnienia w sieci wodociągowej.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa