INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


HISTOLOGIApokrewna cytologii nauka o budowie, czynności i rozwoju tkanek; metodyka badań histologicznych opiera się na różnych technikach mikroskopowych oraz na hodowli tkanek i metodach mikrochemicznych; h. bada strukturę materii żywej oraz związki między strukturą a funkcją; za jej twórcę uchodzi F.M.X. Bichat, który pod koniec XVIII w. wprowadził pojęcie tkanki i stworzył pierwszą klasyfikację tkanek; termin "histologia" wprowadził 1819 C. Mayer, proponując zbliżony do dzisiejszego podział tkanek.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa

zobacz również: