INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Wielka księga imion

Wielka księga imion
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


HIPOKRATES

(ok. 460-377 p.n.e.)Hipokrates (z  lewej) i Galen, miniatura z manuskryptu, XV w.
Hipokrates (z lewej) i Galen, miniatura z manuskryptu, XV w.
lekarz grecki, uznawany za ojca medycyny; gł. przedstawiciel słynnej szkoły lekarskiej z Kos; oparł medycynę na zasadach racjonalnych, naukę jego cechowała troska o chorego, wnikliwa obserwacja lekarska i dedukcyjny sposób dochodzenia do przyczyn choroby i wniosków prognostycznych. Głosił zasadę nieszkodzenia choremu (primum non nocere) i wspomagania naturalnych sił uzdrawiających; drobiazgowo analizował objawy różnych chorób i do dziś niektóre z nich noszą jego imię. Stan zdrowia wg H. warunkowała równowaga w ustroju 4 podstawowych cieczy (patologia humoralna): krwi, śluzu, żółci i czarnej żółci (być może chodziło o krew żylną); z przewagi jednego z tych elementów wynika określony temperament: sangwiniczny, flegmatyczny, choleryczny, melancholiczny. H. był także twórcą etyki lekarskiej; tzw. Przysięga H. stanowi podstawowy kanon etycznych zasad, którymi powinien kierować się lekarz; w Prognozach koskich zawarł całe ówczesne doświadczenie lekarskie; Aforyzmy to reguły postępowania ważne dla lekarza w niektórych sytuacjach; w 100 lat po śmierci H. zebrano przypisywane mu pisma w tzw. Corpus Hippocraticum.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa

zobacz również: