INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Gwara uczniowska

Gwara uczniowska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


ABDIASZPochodzenia hebrajskiego, od Obhadjahu. Oznacza: sługa Jahwe. INNE FORMY: Abdasz, Abdon, Obadiasz. OBCE FORMY: Abdias, Abdon (łac.), Abdias, Abon, Obadiah (ang.), Abdiáš (czes.), Abadyah, Abdias, Abdon (fr.), Abdias, Abdon (hiszp.), Abdias, Abdon (niem.), Abdon, Avdon, Avdija, Avdies (ros.), Abdija, Avdija (chorw., mac.), Avdija, Avðaš (serb.), Abdia, Abdone (wł.).
PATRON:
Abdiasz, Obadiasz, jeden z bibl. dwunastu proroków mniejszych; autor najmniejszej księgi Starego Testamentu (Księga Abdiasza), zawierającej przepowiednie niechybnej zguby Edomitów, wrogów państwa judzkiego. Myślą przewodnią księgi jest przekonanie, że Jahwe jest Bogiem jedynym, który rządzi światem sprawiedliwie i dokona ostatecznego rozrachunku ze swoimi wrogami w „dniu Jahwe”.
ZNANE POSTACIE:
Abdon i Senen, rzymscy męczennicy. Abdiasz, biskup z Hormizd-Ardaszira (V w.).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Abdiasz z powieści Golgota Cz. Ajtmatowa.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny WIELKA KSIĘGA IMION Wydawnictwo Europa