INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Synonimów i antonimów

Synonimów i antonimów
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Komitet ds. Zatrudnienia(ang. Employment Committee) – utworzony w styczniu 2000 przez Radę Unii Europejskiej, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, organ doradczy, wspierający koordynację narodowych polityk zatrudnienia i rynków pracy, w celu realizacji zadań wynikających z polityki zatrudnienia Wspólnoty Europejskiej. Do jego zadań należy: obserwacja sytuacji w obszarze zatrudnienia i polityk zatrudnienia zarówno w państwach członkowskich, jak i we Wspólnocie oraz formułowanie – na wniosek Rady, Komisji Europejskiej lub z własnej inicjatywy – opinii w tym zakresie. W jego skład wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z państw członkowskich oraz dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa