INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


instytucje Unii Europejskiej– organy odpowiedzialne za funkcjonowanie i politykę Unii Europejskiej. Na mocy tzw. traktatu fuzyjnego ( Układ o fuzji) od 1967 wszystkie Wspólnoty Europejskie ( EWG, EWWiS i Euratom) mają wspólne instytucje. Zgodnie z obecnie obowiązującymi traktatami i nazewnictwem są to Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy. Pomocniczymi instytucjami są Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów oraz COREPER. Siedzibami tych instytucji są Strasburg, Luksemburg i Bruksela.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa