INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Ortografia w wyrażeniach

Ortografia w wyrażeniach
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Europejska Stokrotka– utworzone w roku 1992 oznaczenie ekologiczne, funkcjonujące obecnie w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1980/2000/EC oraz decyzje dotyczące poszczególnych kategorii produktów. O przyznanie tego znaku może wystąpić producent, importer, usługodawca i dystrybutor produktu. Prawo używania tego oznaczenia może być przyznane w każdym kraju Wspólnoty, przy czym stosowny wniosek powinien zostać złożony w tym państwie, w którym dany produkt jest po raz pierwszy wprowadzany do obrotu. Prawo do stosowania oznaczenia uzyskane w jednym państwie jest ważne na terenie całej Wspólnoty i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O wydanie pozwolenia na stosowanie znaku mogą ubiegać się wszystkie podmioty bez względu na ich wielkość, z wyjątkiem producentów lekarstw, żywności i napojów oraz wyrobów zawierających substancje niebezpieczne. Obecnie trwają prace nad powiÄ…zaniem tego systemu ekoznakowania z regulacjami dotyczącymi oznaczania produktów znakiem CE. Dzięki temu w ramach jednej procedury będzie możliwość otrzymania prawa do oznaczania produktu zarówno znakiem CE, jak i ES . Zob. też ekoznakowanie, Nordycki Łabędź, Błękitny Anioł.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa