INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


akty/instrumenty prawne Wspólnoty Europejskiej– akty prawa wtórnego przyjmowane przez organy Wspólnoty Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską oraz Parlament Europejski, mające prawnie wiążącą formę rozporządzeń, dyrektyw, decyzji lub prawnie niewiążący charakter opinii i zaleceń. Powstają one w wyniku specjalnych procedur tworzenia prawa, których jest obecnie około trzydziestu. Najczęściej stosowane są cztery procedury: konsultacji, współdecyzji, współpracy i zgody.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa