INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Miłość i seks

Miłość i seks
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Agenda Transatlantycka(ang. Transatlantic Agenda) – porozumienie zawarte w 1995 między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Określa ramy współpracy w wielu dziedzinach, m.in. w popieraniu pokoju i stabilności, ochronie demokracji, międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków pracy, stworzeniu lepszych warunków dla rozwoju handlu na świecie oraz zacieśnienia kontaktów między kontynentami.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa