INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


acquis politique– szersze spojrzenie na prawo Unii Europejskiej, obejmujące także prawa i obowiązki wynikające z drugiego filara Unii Europejskiej, w tym realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Współpraca w tej dziedzinie ma charakter międzyrządowy (w odróżnieniu od pierwszego filara ponadnarodowego), a decyzje podejmowane w związku z jej realizacją zapadają w zdecydowanej większości wypadków jednogłośnie, mimo że Traktat Amsterdamski znacznie rozszerzył możliwość głosowania większością kwalifikowaną.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny UNII EUROPEJSKIEJ Wydawnictwo Europa