INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Wielka księga imion

Wielka księga imion
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


slownik

(dictionary)



1. konwencjonalny slownik zapamietany w komputerze; element wyposazeniα Ä edytora tekstu umozliwiajacy sprawdzanie poprawnosci ortograficznej wyrazów lub lepszy ich dobór; 2. Ä zbiór dynamiczny, na którym mozna wykonywac operacje wstawiania i usuwania elementów oraz sprawdzania, czy element nalezy do zbioru. Zob. tez tezaurus

Źródło: Słownik Encyklopedyczny INFORMATYKA Wydawnictwo Europa