INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


C++obiektowy jezyk programowania zaprojektowany przez B. Stroustrupa i in., w warstwie proceduralnej osadzony w notacji jezyka C, wplyw jezyków Algol 68 i Simula 67 oraz Ada, ML i Clu; dociazania funkcji i operatorów, dziedziczenie z wielu klas, obsluga wyjatków, klasy parametryczne. Wersja pierwotna (1979) nosila nazwe C z k l a- s a m i (C with classes), a jej kompilatory generowaly kod w jezyku C; standaryzowany od 1994 r., standard ostateczny ISO/ANSI C++ (ANSI 14882) z 1 wrzesnia 1998. Liczne kompilatory, m.in. Borland C++, Microsoft C++, Watcom C++, implementacje systemów operacyjnych, baz danych. Zob. tez Java, Smalltalk.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny INFORMATYKA Wydawnictwo Europa